نویسنده = علی قاسمی
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمّل سیر روی برخی شاخص‌های رشدی و استروژن در زنان جوان دارای اضافه وزن

دوره 1، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 7-22

علی قاسمی؛ هیفا عادل الخضر؛ ماجد البوشتیری؛ زهرا حاجی خدادادی